Τεχνικά θέματα

για τους μαθητές μου και τους φίλους.

Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε βίντεο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Οδηγίες χρήσης του WEBEX από μαθητές.


Χρησιμοποιούμε το ClipGrab για να κατεβάσουμε ένα βίντεο από το Youtube. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μπορούμε να επιλέξουμε να κατέβει μόνο ο ήχος του βίντεο, αν από το Τύπος αρχείου αντί για Original διαλέξουμε mp3.


Πώς δημιουργούμε ένα απλό βίντεο χρησιμοποιώντας ζωγραφιές των μαθητών και το ανοικτό λογισμικό (πρόγραμμα) OpenShot Video editor.


Ο τοίχος δημοσιεύσεων.


Διαλέγουμε φωτογραφία στο διαδίκτυο και συνεχίζουμε εδώ!


Αξιοποιούμε διδακτικά κάποιο βίντεο που ανεβάζουμε εμείς ή ένα ήδη υπάρχον στο youtube ή κάπου αλλού.


Επεξεργασία αρχείων pdf με το LibreOffice.


Πώς δημιουργούμε κανάλι στο Youtube και πώς ανεβάζουμε βίντεο.


Ένα παράδειγμα δημιουργίας μαθήματος στο eclass.


Όταν υπάρχουν δυσκολίες με το WEBEX.

Οδηγίες για τους μαθητές, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πλατφόρμα Cisco Webex – Του καθηγητή Πληροφορικής Νίκου Καλύβα, Καθηγητής Πληροφορικής, MSc (ΠΕ86)

Ο οδηγός έχει τεχνικά στοιχεία που πρέπει ο μαθητής να εφαρμόσει για τη σύνδεση του στην ψηφιακή τάξη.

Εκκίνηση του webex από έναν φυλλομετρητή διαδικτύου.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Εγκατάσταση του Webex σε υπολογιστή.

Πρόσβαση στη η.Τάξη από το κινητό τηλέφωνο.