Φυσικές Επιστήμες – Περιβάλλον

Ο δρόμος ενός μπουκαλιού. Ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση;

Οι κινήσεις της Γης και οι εποχές.

Οι κεραυνοί.

Βρίσκω τη σωστή τροφική αλυσίδα.

Μπαλόνια και στατικός ηλεκτρισμός.

Μαγνήτης Γη.

Πώς δημιουργήθηκε το πετρέλαιο;

Το εμφιαλωμένο νερό.

Δραστηριότητες και υλικό για την Ευρώπη.

Ετοιμάζουμε μια διαδραστική παρουσίαση με το Google Earth.